Şecere araştırmalarında ailenin en yaşlı fertlerinin bilgileri de gerçekten önemli olabilmektedir. Bazı yaşlıların hafızalarında yer alan ve çoğu zaman önemsenmeyen bazı bilgiler, aslında kılavuz niteliğindeki bilgilerdir. Şecere araştırmalarının zorlukla yapılabildiği ülkemizde aile büyüklerimizin anahtar bilgiler sunabileceklerini düşünerek, kendilerini bu konularda çok iyi dinlemek ve verdikleri bilgileri mümkünse görüntülü olarak kaydetmek çok yerinde olacaktır.

Bu çalışma aynı zamanda hem büyük bir vefakarlık örneği ve ailevi bir miras olacak hem de akrabalık bağlarını ve dayanışmayı kuvvetlendirecektir. bilindiği üzere, akrabalarımızla irtibatlı olmamız, ki buna sıla-i rahim de denilmektedir, bizim için bir emri ilahidir.

Öte yandan, belirtelim ki, aile büyüklerinin verdikleri bilgilere ihtiyatlı bir biçimde yaklaşmak gerekir.  Mesela, bir yaşlı akrabamızın kökenimize dair değişik zamanlarda hep aynı bilgileri vermesi, genel olarak hafızasının yerinde olduğunu ve verdiği bilgilerin de büyük ihtimalle doğru olduğunu göstermektedir.

Reklamlar