Tarihle ilgili yazılı eserler, tarihsel kitaplar, haritalar, tarihi binalar ve tarihten intikal eden diğer materyaller gibi kaynaklar da şecere araştırmalarında tamamlayıcı kaynak rolü üstlenirler. Genellikle eksik kalan bağlantıları kurmakta faydalı olurlar.

Bu araştırma kaynakları çok değişik türlerde olabilir. Ayrıca, tekrar belirtelim ki, her bir kaynak bizlere anlamlı bilgiler verebilir. Bu nedenle, hiçbir bilgi kaynağını göz ardı etmemek gerekir.

Reklamlar