Şecere araştırmalarının başlangıcında hali hazırdaki nüfus kayıtları önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak, daha gerilere gitmek için Osmanlı Arşiv Belgeleri ile diğer kaynakların da incelenmesi gerekmektedir.

Bu bilgilerin kaynağını Sultan II. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan nüfus sayımları oluşturmaktadır. MERNIS sistemi ile bilgisayar ortamına aktarılan bu bilgiler, belirtildiği üzere, şimdilik sınırlı bir bilgi kaynağı durumundadır.

Reklamlar