Tapu Kayıtlarında her ne kadar sadece tapu maliklerinin isimleri ve baba isimleri gibi sınırlı bilgiler yer alsa da yine de bağlantı ve teselsülün teşkil ve takibi açısından bu bilgiler önemli bir kaynak durumundadır.

Osmanlı Devleti döneminde tutulan tapu kayıtları ve tapu defterleri hakkındaki bilgiler Osmanlı Arşivleri bölümünde alt başlık olarak yer almaktadır.

Reklamlar