Divan-ı Hümayun’dan çıkan hükümlerin kaydına mahsus olan defterlere genel olarak verilen addır. Bu hükümler, padişah adına hazırlanmasından dolayı ferman adını da alırlardı. Hükümler konularına göre değişik defterlere yazılırdı. Muhteva itibariyle Şikayet Defterlerinin bir devamı olan bu defterler eyaletlere göre tutulmuşlardır. Tarih olarak Şikayet Defterleri’nden 104 sene sonra m.1742 tarihinden itibaren başlayıp, II. Meşrutiyet dönemine kadar devam etmektedir.

Reklamlar