Adalet ve devlet mekanizmalarının en iyi şekilde işlemesinde halkın şikâyetlerinin rolü büyük olup, şikâyetin ana esprisi otokontrolün sağlanması idi. Merkezden verilen bir emrin görevlilerce en iyi şekilde uygulanıp uygulanmadığı, yapılan şikâyetler dikkate alınarak değerlendiriliyordu. 1649 yılına kadar bütün ferman, berat ve hükümler Mühimme Defterleri’ne kaydolunurken; bu tarihten itibaren yalnız devlete ait işler Mühimme Defterleri’ne yazılmış, şahsi davalara ait ferman, berat ve benzeri kayıtlar için Şikâyet Defterleri adı verilen ayrı defterler tutulmaya başlamıştır. 1742 tarihinden itibaren de şikâyetler genellikle eyaletlere göre ayrı defterlere yazılmaya başlamıştır. Konu olarak bu defterler; idari ve askeri yetkililerle ilgili şikayetler, eşkıyanın soygunları, bir mahkeme kararına itiraz, borçlarla ilgili şikayetler, köylünün toprak anlaşmazlıkları, tımarlı sipahinin vergiyi toplayamama şikayetleri, esnaf şikayetleri vb. gibi mevzuları havidir.

Reklamlar