“Temettu vergisi, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettuat vergisinin adı daha sonra “Kazanç Vergisi”ne çevrilmiştir. Temettuat Defterleri’nde kaza, köy gibi iskan merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Temettuat Defterleri’nin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Defterler H. 1256 – 1261 / 1840 – 1845 tarihleri arasında toplam 17.747 adettir. Bu defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir.”

Reklamlar