16. Yüzyılda Anadolu ve Suriye Türkmen ve Yörükleri

ANADOLU

SÖĞÜT YÖRÜKLERİ

KÜTAHYA YÖRÜKLERİ

KARACAKOYUNLU

KASTAMONU YÖRÜKLERİ

ANKARA YÖRÜKLERİ

ATÇEKENLER

VARSAKLAR

ULU YÖRÜK

DULKADIRLI

BOZ ULUS

ÇEPNİLER

SURİYE

HALEB TÜRKMENLERİ

TRABLUSŞAM TÜRKMENLERİ

ŞAM TÜRKMENLERİ

Reklamlar

DANİŞMENDLİ TÜRKMENLERİ

“XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri – Tufan Gündüz”

Alaeddin

Akkoyunlu

Alemli

Ali Hanlı

Avşar

Bekdik

Beşirli

Bıçakçı

Boynuinceli

Ceceli

Cerid

Cevanşir

Çavuşlu

Çöplü

Çumdan / Çomdan

Danişmendli

Davud Hacılı

Deliler

Dumanlı

Gökkazlı

Gölegir

Gösterenli

Gündeşli

Gündüzlü / Günüzlü

Hacı Beğli

Hasanlı

Harbendeli / Harmandalı

Herikli

İcikli

Karalı

Karacakürd

Kara Hacılı

Kara Halilli

Kara İnebeğli

Karakoyunlu

Karamanlı

Karlevend

Kaşıkçı

Kestan / Kesten

Kırıklı

Kızılbeğli

Kızıl kocalı

Kozculu

Köpekli

Kulfallı

Kuloğulları

Kurgılı

Kurutlu

Kürd mihmadlı

Kürdenküre / Gördengöre

Küşne

Kütüklü

Lek

Mocan

Müminli

Oğulbeğli

Öküz / Uguz / Eyügöz

Pesyan

Rahimli

Salarlı

Sarsallı

Sarılı

Savcılı

Sıddıklı

Selmanlı

Sermayeli

Süvegenli / Süvagenli

Şerefli

Şeyhli

Tecirli

Tur Hasanlı / Dur Hasanlı

Varvara

Yahşiganlı

Yeğen Alili

BOZULUS AŞİRETLERİ

** Anadolu’da Türkmen Aşiretleri – Tufan GÜNDÜZ **

1540 – 1640 YILLARI

ABA KÜRKLÜ

ACURLU

AĞCALU

ALA HACILU

ALİ GÖRENLÜ

ALİLÜ

ANAMASLU

ANTER

ARAPLU

ATÇI

AVANLU

AVCI / EVCİ

AVŞAR

AZAPLU

BAYAT

BEĞ CÖKERLÜ

BEĞDİLİ

BEKİR HACILI

BOZHANLI / BURHANLU / BORCANLU

CECELÜ

CERİD

CERİD-İ SULTAN HACILU

CELAHİR

ÇAĞIRGANLU

ÇAVUNDUR

ÇAYAN

ÇİMELÜ

ÇEPNİ

ÇİÇEKLÜ

ÇOBU / ÇÖPLÜ

ÇÜBEKLÜ / ÇEVİKLÜ

DALGIÇ / DALGUÇ

DANİŞMENDLÜ

İSHAK DANİŞMENDLÜ

DODURGA

DOKUZ

DOLULU

DOYRAN

DÖĞER

ENSARLU

EYMÜR

GÜHERLÜ / GEVHERLÜ

GÜNDEŞLÜ

GÜNDÜZLÜ

HACILU

HALİL HACILU

HAMZA HACILU

HARBENDELÜ

HAYDARLU

HÜSEYİN HACILU

İLANLAR

İLBEĞLÜ / İLBEYLÜ / ELBEYLÜ

İL-EMİNLÜ

İNALLU

İVAZ

İZZEDDİN HACILU

KAMKAM

KARABAĞLU / KARABAĞİ

KARACA ARAPLU

KARAMANLU

KARGAÇLU

KARA HASANLU

KARAKOYUNLU

KARKIN

KICILU / KIÇILU

KIZIL KOCALU

KİLHOR / KELHOR

KOCA HACILU

KOÇLU

KÖZGÜCEK

KUTBEĞLÜ / KUTLUBEĞLÜ

KÜFÜRLÜ

KÜTSİNLÜ

KÜÇÜKLÜ / KÖÇEKLÜ

KÜRD MİHMADLU

KÜRDENKÜRE

KÜŞER / KÖŞER

KÜŞNE

LEK

MUSACALU

MUSULLU

OĞULBEĞLÜ

PÜRNEK

SALARLU

SARILU

SERKEME VE AŞİYANLU / ASBANLU(?)

SER KOVANLI

SÜLEYMAN HACILU

ŞEYHLÜ

ŞEYH MİHMADLU

TABANLU

TECERLÜ / TACİRLÜ / TECİRLÜ

TEKELÜ

TUTGAK

UZAN / EVRAN / URAN

UZUNLAR

YABALTUN

YAVILU

YELLİ

YURTÇU

ZAĞFERANLU