BOZULUS AŞİRETLERİ

** Anadolu’da Türkmen Aşiretleri – Tufan GÜNDÜZ **

1540 – 1640 YILLARI

ABA KÜRKLÜ

ACURLU

AĞCALU

ALA HACILU

ALİ GÖRENLÜ

ALİLÜ

ANAMASLU

ANTER

ARAPLU

ATÇI

AVANLU

AVCI / EVCİ

AVŞAR

AZAPLU

BAYAT

BEĞ CÖKERLÜ

BEĞDİLİ

BEKİR HACILI

BOZHANLI / BURHANLU / BORCANLU

CECELÜ

CERİD

CERİD-İ SULTAN HACILU

CELAHİR

ÇAĞIRGANLU

ÇAVUNDUR

ÇAYAN

ÇİMELÜ

ÇEPNİ

ÇİÇEKLÜ

ÇOBU / ÇÖPLÜ

ÇÜBEKLÜ / ÇEVİKLÜ

DALGIÇ / DALGUÇ

DANİŞMENDLÜ

İSHAK DANİŞMENDLÜ

DODURGA

DOKUZ

DOLULU

DOYRAN

DÖĞER

ENSARLU

EYMÜR

GÜHERLÜ / GEVHERLÜ

GÜNDEŞLÜ

GÜNDÜZLÜ

HACILU

HALİL HACILU

HAMZA HACILU

HARBENDELÜ

HAYDARLU

HÜSEYİN HACILU

İLANLAR

İLBEĞLÜ / İLBEYLÜ / ELBEYLÜ

İL-EMİNLÜ

İNALLU

İVAZ

İZZEDDİN HACILU

KAMKAM

KARABAĞLU / KARABAĞİ

KARACA ARAPLU

KARAMANLU

KARGAÇLU

KARA HASANLU

KARAKOYUNLU

KARKIN

KICILU / KIÇILU

KIZIL KOCALU

KİLHOR / KELHOR

KOCA HACILU

KOÇLU

KÖZGÜCEK

KUTBEĞLÜ / KUTLUBEĞLÜ

KÜFÜRLÜ

KÜTSİNLÜ

KÜÇÜKLÜ / KÖÇEKLÜ

KÜRD MİHMADLU

KÜRDENKÜRE

KÜŞER / KÖŞER

KÜŞNE

LEK

MUSACALU

MUSULLU

OĞULBEĞLÜ

PÜRNEK

SALARLU

SARILU

SERKEME VE AŞİYANLU / ASBANLU(?)

SER KOVANLI

SÜLEYMAN HACILU

ŞEYHLÜ

ŞEYH MİHMADLU

TABANLU

TECERLÜ / TACİRLÜ / TECİRLÜ

TEKELÜ

TUTGAK

UZAN / EVRAN / URAN

UZUNLAR

YABALTUN

YAVILU

YELLİ

YURTÇU

ZAĞFERANLU

 

Reklamlar