Anadolu Vilâyeti Sancakları

1-      Kütahya

2-      Saruhan (Şehzade Sancağı)

3-      Aydın

4-      Karahisar-ı Sahib [Afyon]

5-      Ankara

6-      Hüdavendigâr [Bursa]

7-      Bolu

8-      Kocaeli

9-      Kastamonu

10-   Menteşe

11-   Teke

12-   Hamid

13-   Kangırı [Çankırı]

14-   Karesi [Balıkesir]

15-   Biga

16-   Sultanönü [Eskişehir]

17-   Sığla

Karaman Vilâyeti Sancakları

1-      Konya

2-      Kayseri

3-      İçil [İçel]

4-      Niğde

5-      Beyşehri [Beyşehir]

6-      Aksaray

7-      Akşehir

8-      Kırşehri [Kırşehir]

Dulkadırlı Vilâyeti Sancağı

1-      Maraş [Dulkadırlı]

2-      Malatya

3-      Sis [Kozan]

4-      Antep [Ayntab]

5-      Kars (Kars-ı Dulkadriye)

6-      Samsad

Rum Eyâleti Sancakları

 

1-      Sivas [Yeni il]

2-      Amasya

3-      Çorum

4-      Bozok [Yozgat]

5-      Divriği

6-      Canik [Sinop]

7-      Arabkir [Arapkir]

Erzurum Eyâleti Sancakları

1-      Erzurum

2-      Trabzon

3-      Karahisar-ı Şarkî

4-      Kiğı

5-      Pasin

6-      İspir

7-      Hınıs

8-      Çemişkezek

9-      Soğman

10-   Mazgird

11-   Pertek

12-   Oltu

13-   Batum

14-   Bardîz [Berdiz]

15-   Mamirvân[Merzüman]

16-   Ardanuc

17-   Küçük Ardahan

18-   Kızucan

19-   Tortum

20-   Ardahan

21-   Pertekrek

22-   Livane

23-   Kars

24-   Şavşat

25-   İmirho

26-   Acara

27-   Malazgird

Halep Eyâleti Sancakları

1-      Halep

2-      Adana

3-      Hama

4-      Tarsus

5-      Birecik

6-      A‘zaz ve Kilis

7-      Marra [Maarra]

8-      Uzeyr [Özer]

9-      Selemiye

Şam Vilâyeti Sancakları

1-      Şam

2-      Kuds-i Şerîf

3-      Gazze

4-      Trablus [Trablusşam]

5-      Safed

6-      Nablus

7-      Aclun

8-      Kerek ve Şavbek (?)

9-      Leccun

10-   Hums [Humus]

11-   Tadmor [Tedmür]

12-   Salhat (?)

13-   Beyrut ve Sayda

14-   Cebele

Diyarbekir Vilâyeti Sancakları

1-      Amid [Diyarbekir]

2-      Ruha [Urfa]

3-      Harput

4-      Ergani

5-      Kabur

6-      Deyr-i Rahba

7-      Siverek

8-      Atak

9-      Nusaybin

10-   Tercil

11-   Çermik

12-   Rakka

13-   Sincar

14-   Hısnkeyf [Hasan Keyf]

15-   Eğil

16-   Çapakçur

17-   Eski Musul

18-   Cammase

19-   Siird

20-   Beni Rabi‘a kabilesi

21-   Ağçakale

22-   Mihrani

23-   Kalb [Kulb]

24-   Pesyan [Pasyan], Zilan

25-   Gence

26-   Görgil

27-   Hancuk

Van Vilâyeti Sancakları

1-      Van

2-      Adilcevaz

3-      Bitlis

4-      Muş

5-      Bargiri

6-      Erciş

7-      Kârkâr

8-      Kesan

9-      Ispayrıd

10-   Agakîs

11-   Nısf-ı Şırvî

12-   Vadi-i Beni Kotur

 

 

Reklamlar