Şecere, Arapça asıllı bir kelime olup, “ağaç” demektir. Ancak, günümüz Türk Dilinde “Soy ağacı” anlamında kullanılmaktadır. Şecere, soyağacı, soy kütüğü, nesep gibi kelimeler eş anlamlı kelimeler olup, aynı manayı ifade etmektedir.

Bilindiği üzere, geçmişten günümüze insanlar hep soylarını merak edegelmiştir ve geçmişte çok daha fazla önem verilen ve “ilm-i ensab”, yani, “nesebler ilmi”  de denilen bu ilim, halen insanların merak ve ilgileri ile yaşamaya devam etmektedir.

Hemen her ailede birilerinin bu konularla ilgilendiğini hepimiz hatırlarız. Ne var ki, bu konularda araştırmalar yapmak çok güç ve zaman gerektirdiği için, insanların birçoğu yarı yolda kalmakta, deyim yerindeyse hevesleri kırılmaktadır. Ancak, azimle ve kararlılıkla çalışmalara devam edilirse insanların bazı noktalara gelebilecekleri kuşkusuzdur.

Yurt dışında, bilhassa batılı ülkelerde yaşayan insanlar bu konularda bizden çok daha şanslı bulunuyorlar. Zira yüzyıllar öncesine ait düzenli kayıtları, çok açık ve net bilgiler içermekte, böylelikle, zincir halkaları takip edilebilmekte ve insanların hedeflerine varmaları mümkün olmaktadır.

Türkiye olarak dünyanın en büyük ve hacimli arşiv belgeleri mirasına sahip olmamıza karşın, bu belgelerin tam tasnif edilmemiş ve araştırmalara açılmamış olması, en büyük araştırma engelleri olarak karşımızda durmaktadır. Maalesef, birçok resmi evrak ve defterin incelenmesi yanında birçok farklı türde kaynağın araştırılması ve değişik araştırma usullerinin de uygulanması gerekmektedir.

Devletimizin tarih ve bilhassa şecere / soy ağacı araştırmalarının daha kolay, doğru ve sonuç alınacak şekilde yapılabilmesi için arşivlerdeki resmi belgelerin tamamını, bir an evvel günümüz Türkçesine çevirterek araştırmalara hazır hale getirmesi hayati önem taşımaktadır.

Reklamlar